Praktisk information

Öppettider:

Vi har öppet mellan 07.00 och 17.00.

Vid andra behov anpassar vi oss till ramtiden som är 06.30-18.30.

Det är viktigt att föräldrarna lämnar intyg och schema från arbetsgivare och skola i början av varje hösttermin och vid ändringar av vistelsetiden för barnet.

Stängning:

Förskolan har stängt fyra veckor under sommarlovet. Vi brukar följa Göteborgs stads stängning av deras förskolor.

Telefontider:

Avdelningarna har telefontider mellan 08–09 och 14–16.

Ni kan alltid skicka sms på avdelningstelefonen.

Eken tel: 073 023 82 03.
Linden tel: 073 085 37 31.

Förskolechefen har telefontid vardagar mellan kl. 13.30 till 15.00

Tel: 070 88 14 56 06 eller 031-435690.

Sjukanmälan:

Som förälder måste du anmäla om ditt barn är sjukt och vilken sjukdom hen har.

Det finns regler för när barnet måste stanna hemma en viss tid även om du anser att hen är frisk, t ex om barnet har drabbats av en smittsam sjukdom, som magsjuka, vattenkoppor, ögoninfektion osv.

Se vår policy för sjukdomar.

Kontakta alltid förskolan innan barnet kommer tillbaka.

Annan frånvaro

All frånvaro måste meddelas förskolan före kl 9 samma dag t.ex. om barnet är ledigt.

Samarbete med hemmet.

Det är viktigt att alltid meddela förskolan om något har hänt barnet eller något annat som vi behöver ta hänsyn till eller kan påverka hur barnet mår.

Vi har i möjligaste mån två utvecklingssamtal under läsåret.

Uppsägningstiden är en månad.

Uppsägningstiden är en månad. Uppsägning av plats från föräldrarnas sida skall ske skriftligt på en särskild blankett (finns på förskolan) till förskolan minst en månad före den dag barnet slutar.