Välkommen till Förskolan Ljuset

Vi är en förskola med två avdelningar för barn i åldrarna 1-6 år. Vår verksamhet präglas av Montessori, vilket innebär att barnet kan självt styra sina aktiviteter och välja vad de vill arbeta (leka) med (se Montessoripedagogiken). Montessoripedagogikens mål och riktlinjer samt Läroplanen (Lpfö 18) ligger som grund för vår verksamhet.

Förskolan drivs av en ekonomisk förening, vars medlemmar arbetar i förskolan. Förskolan har funnits i Hjällbo sedan 1998. Vi har fina, anpassade förskolelokaler på bottenvåningen i ett hyreshus.

Vår vision på Förskolan Ljuset

Barnens vistelse på Ljuset skall präglas av trygghet och glädje i en utmanande miljö som tar tillvara deras vetgirighet och stärker deras tilltro till sig själva.

Hjälp mig att göra det själv

För att barn ska kunna utvecklas till självständiga individer måste de vuxna stödja och uppmuntra deras utveckling, dock utan att forcera barnet. Hjälp mig göra det själv är mottot för montessoripedagogiken. Pedagogiken genomsyras av insikten om respekt för att barn vill pröva
sig fram och lära sig på egen hand.