Avdelning Eken

Avdelning Eken är en avdelning för de största barnen på förskolan från 3 – 6 år.

Vi arbetar efter montessoripedagogiken, vilket innebär att barnen får ta ansvar efter sin förmåga och bli självständiga och välja sina aktiviteter samt att miljön är inspirerande och lockande (se montessoripedagogiken). Vi arbetar mycket med att alla skall visa hänsyn till varandra och bli goda kamrater.
Eftersom vi har ett fint skogsområde i närheten av förskolan, går vi regelbundet dit samt att vi gör många andra spännande utflykter.

Ekens aktiviteter under en dag:

Kl. 7.30 frukost på Linden
Kl. 8.30 går barnen över till Eken och börjar sina aktiviteter.
Kl. 11.00 samling (barnen är ofta delade i mindre grupper)
Kl. 11.30 lunch som är tillredd på förskolan

Efter lunchen är det en liten vilostund.

Kl. 13.00 har barnen aktiviteter ute på gården
Kl. 14.30 mellanmål
Kl. 17.00 förskolan stänger