Köregler

Enligt skollagen ska fristående förskolor som erhåller bidrag från kommunen vara öppna för alla barn som ska erbjudas plats på förskola (Skollag 2010:800 8 kap 3-7 § samt 18 §9. Vissa undantag medges dock (Prop. 2009/10:165).

Förskolan följer de urvalsgrunder som Göteborgs stad godkänt, om det inte finns plats för alla sökande, vilka är syskonförtur och anmälningsdatum.

På Förskolan Ljuset kan ni ställa ert barn i kö samma dag som barnet föds. Barnet måste vara 12 månader vid inskolningsstarten på förskolan.

Ert barn står kvar i kö tills ni erbjuds plats, väljer att tacka nej till erbjuden plats eller meddelar att ni inte längre önskar står kvar i vår kö. Har ni redan ett barn på Förskolan Ljuset? Lämna in en skriftlig köanmälan för varje syskon.

Ansvarig för köadministrationen är Maryam Marmoucha tel. 031-435690 eller mail: maryam@ljusetforskola.se