Policy vid sjukdomar på Förskolan Ljuset

Regeln som gäller är, att barnet skall vara helt friskt för att vistas i förskolan och orkar vara med i den verksamhet som förekommer, både ute och inne. Det är förskolans personal som bedömer hur barnet klarar av att vara i verksamheten. Barnet vistas i förskolan om allmäntillståndet tillåter det och det har varit feberfritt i minst ett dygn.

Maginfluensa: barnet skall vara hemma minst 2 dygn efter att kräkning/diarré upphört samt att barnet kan äta normalt. Syskon skall hållas hemma.

Ögoninfektion: barnet kan vistas på förskolan under förutsättningar att ögonen inte “varar” och om allmäntillståndet tillåter det efter att läkare konstaterat infektionstyp. Vid vissa bakteriella infektioner kan antibiotika behövas. Se ”övrigt”.

Öroninfektion: barnet kan vistas på förskolan om barnets allmäntillstånd tillåter det.

Vattenkoppor: Barnet skall vara borta från förskolan under sjukdomstiden. Barnet återgår när allmäntillståndet tillåter (vattenkoppor smittar någon dag före det bryter ut och till dess sista skorpan torkat in, ca två veckor).

Impetigo (Svinkoppor): Barnet skall vara hemma tills dess det har fått antibiotika i minst tre dagar. Eller tills kopporna torkat ut.

Springmask: Barnet får vistas på förskolan om allmäntillståndet tillåter det men tidigast ett dygn efter första medicinering.

Huvudlöss: Måste behandlas. OBS! Meddela personalen.

Övriga sjukdomar/sjukdomstillstånd: vi tillämpar Socialstyrelsens rekommendationer angående ” Smitta och Hygien i förskolan”.

Medicinering: Vid t ex antibiotikabehandling skall barnet vara hemma minst tre dygn (24×3)

Övrigt

  • Personalen har aldrig någon skyldighet att medicinera något barn (annat än mediciner som är fastställda av läkare och det finns utförlig beskrivning från läkare hur medicinen skall tas).
  • Föräldrarna ska ringa och meddela avdelningen på morgonen senast kl. 9.00 att barnet är sjukt och vilken sjukdom det har.