Montessori på förskolan

Hjälp mig göra det själv!

På förskolan läggs mycket tid på att lära barnen visa hänsyn. Det finns t.ex. bara en uppsättning av varje material och barnet lär sig vänta på sin tur och inte störa den som använder det.

Genom att barnet själv väljer sin aktivitet stärks deras självkänsla och tro på den egna förmågan. “Hjälp mig göra det själv” är ett viktigt Montessori-ledord. Personalen finns där för att stödja och vägleda – inte styra och ge onödig hjälp.

Materialet

Montessorimaterialet som finns på förskolan är indelat i följande områden:

Praktiska livet

Barnet är intresserad av sin omgivning och observerar vad de vuxna gör. Det är roligt att klara sig själv, t ex att baka och sy.

Sensoriska materialen

Materialet lär barnet att se skillnaden i bl.a färg och form. Här arbetar barnen med geometriska former och längder.

Matematik

Barnen får bekanta sig med siffror och kvantiteter. Detta hjälper barnet att utveckla förståelsen från det konkreta till det abstrakta inom matematik.

SPRÅK

Det här språkmaterialet inspirerar till intresse för skriftspråket. Dessutom utvecklar de språket genom att i förskolan få tillfälle att leka med ord, uttrycka sina tankar och lyssna till berättelser.

Kultur

I kulturämnena ingår biologi, geografi, historia, tidsuppfattning m m. Genom att titta närmare på växter och djur och lära sig namnen på de olika delarna väcks barnens intresse. Det gäller också kunskap om jordens olika världsdelar och länder.

Inom varje område finns material i olika svårighetsgrad för att passa olika åldrar och varje barns individuella nivå. Innan ett barn får använda ett material själv presenteras det av en ur personalen. På förskolan arbetar vi mycket på de klassiska montessori-mattorna på golvet.

Självklart finns det även vanliga leksaker i förskolan. Dessutom gör vi många utflykter till teater, museum och bibliotek. På vintern åker vi skridskor och går skogen i vår närmiljö varje vecka.